Samanas – Praktijk voor natuurgeneeswijzen, Cranio-Sacraaltherapie, Ayurvedische massga en meditatie

Cranio-Sacraal - welke klachten

Klachten

Stress is een ingeburgerd woord, dat veel betekenissen met zich mee draagt. We kunnen niet zonder stress, het leven zou vol van verveling zijn. En wat voor de één stressvol is hoeft dat niet voor een ander te zijn. Fysiek gezien wordt stress veroorzaakt, door het niet kunnen ontspannen van lichaam en vooral ons denkvermogen. Dat blijft maar doorgaan overdag en vaak ook ’s nachts. Onze zintuigen draaien overuren en de vicieuze cirkel draait. We worden steeds gevoeliger voor prikkels zoals; geluiden, beelden, bewegingen etc., er is nergens meer rust. Ons formatio reticularis of reticulair alarmsysteem (RAS*), is in continue paraatheid. We hebben het soms niet eens meer in de gaten, want onze wilskracht om door te gaan is zeer krachtig.
Tot we op een gegeven moment ziek worden, overspannen raken, een burn-out krijgen en/of op een andere manier (relationele) problemen zich voordoen.

* RAS heeft een centrale plaats in de hersenschors, hier komen de binnenstromende impulsen van het hele sensorische systeem. Het schakelt de ‘vecht of vlucht’ reflex in.

Sessie

Voor de behandeling heb ik een intake gesprek (anamnese) met de cliënt, om inzicht te krijgen in de oorzaak en samenhang van de klachten. De vragen kunnen betrekking hebben op zowel fysieke als psychische klachten, op erfelijke aandoeningen, ongelukjes, ongevallen en bijzonderheden betreffende de bevalling. Of andere oorzaken van de klachten.

Bij Cranio-Sacraaltherapie worden niet de ziektesymptomen op zich behandeld maar vindt behandeling plaats van "de cliënt". De behandelaar schenkt niet alleen aandacht aan de klachten, maar ook aan de mogelijke oorzaken ervan. Deze oorzaken kunnen van puur fysieke aard zijn, maar ook van psychische aard of een combinatie hiervan. Om deze reden is het dan ook niet mogelijk, om een standaardbehandeling voor een bepaalde klacht te geven.

Aangezien Cranio-Sacraaltherapie het lichaam uitnodigt weer zoveel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers. Garanties kunnen echter ook bij deze therapie nooit gegeven worden.

Ook zonder concrete klachten kan behandeling worden aanbevolen ter bevordering van innerlijke rust en algeheel welbevinden.

Klachten waarbij de therapie zijn waarde heeft bewezen zijn onder anderen:
 • Hoofdpijnen
 • Dyslexie
 • Nek- en schouderklachten
 • Chronische vermoeidheid
 • Rugklachten
 • Slaapstoornissen
 • Posttraumatische Klachten
 • Aangezichtspijn
 • Lusteloosheid
 • Hyperactiviteit
 • Stress


Bedrijven

Ziekteverzuim van werknemers/gevers kan niet vermeden worden, wel is het aan te raden de zieke werknemer zo goed mogelijk te begeleiden. Op grond van Wet verbetering Poortwachter is een bedrijf ook verplicht te zorgen, dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Om de financiële gevolgen in de hand te houden, sluiten bedrijven een ziekteverzuimverzekering af.

Cranio-sacraal therapie is krachtig als ondersteuning van het ziekteproces, om de werknemer, zowel fysiek als mentaal, sterker op de werkvloer terug te laten keren.

Aan te raden is eigenlijk, er een gewoonte van maken, om bv. 1 keer per maand of twee maanden een behandeling te ondergaan, als preventieve zorg.