Ayurveda Doshas

Ayur betekent leven en Veda wil zeggen kennis.
De kennis is geschreven in de vier Veda’s;
Rigveda             het weten in strofen
Yajur veda         het weten in offerformules
Samaveda        het weten in melodieën
Atharvaveda    het weten in magische formules

voetenAyurveda is een Indiase geneeswijze met een traditie van duizenden jaren oud en is een volwaardig medisch systeem. Het heeft een breed scala aan behandelingen en preparaten voortgebracht met een grote praktische waarde. Bij chronische ziekten, stofwisselingsziekten en psychosomatische ziekten biedt Ayurveda traditioneel beproefde behandelingsmethoden, waarin verschillende soorten kruidenpreparaten een belangrijke rol spelen. Zij sluiten aan bij de inherente geneeskracht van het lichaam en stimuleren de regulerende processen, die verantwoordelijk zijn voor het fysiologisch evenwicht.
Maar in principe, was de Ayurveda niet bedoeld om zieken gezond te maken, maar om de gezondheid te behouden.

Dosha’s
Vanuit Ayurvedisch perspectief zijn er in de natuur drie basisprincipes, doshas, werkzaam. Ze zijn aanwezig op het niveau van de cellen, weefsels, organen, fysiologische processen, als ook bij het functioneren in relatie tot de omgeving. Ze worden aangeduid met; Vata, Pitta en Kapha.

VATA – is de bewegende kracht in ons lichaam
en houdt daarmee alles in stand. De Vata-dosha houdt verband met de elementen ether en lucht. Omdat Vata alle verplaatsingen, alle zenuwimpulsen, de ademhaling, elke circulatie beheerst, die bij bewegingsactiviteiten, gevoelsuitingen, voedsel- en vloeistofopname en stofwisselingen een rol speelt, heeft een Vata stoornis grote gevolgen. Men zegt dat ca. 60% van alle ziekten te maken heeft  met een Vata disbalans.  
Als Vata in balans is voelt men zich vol energie, vrolijk, enthousiast en creatief; de geest is rustig, helder en wakker.

PITTA – beheerst alle transformatieprocessen
regelt de spijsvertering, de stofwisseling en de lichaamstemperatuur. Vuur leidt tot verbranding, verbranding is een transformatieproces. Pitta reguleert de alertheid van de geest, de scherpte van het intellect en de mate van verfijndheid van het gevoelsleven.
Een overmaat aan Pitta kan leiden tot agressiviteit, snelle irritatie. Afwijkingen kunnen zijn;bv. leverstoornissen, erge dorst, ontstekingen, maagzweer, eczeem etc.  
In evenwicht zorgt Pitta voor tevredenheid, energie, spreekvaardigheid, een goede spijsvertering, de juiste lichaamstemperatuur en een heldere geest.

De Charaka Samhita is het oudst bewaard gebleven medische manuscript. Chakara zegt: “het agni, het vuur van het leven, is verantwoordelijk voor het hele levensproces, het uiterlijk, de kracht, de energie, de gezondheid, de gewichtstoename, de lichaamstemperatuur en de levensadem. Ojas staat voor de levensessentie, de uitstraling.” Agni beheerst het hele stofwisselingsproces in het lichaam.

KAPHA - het structuurprincipe
geeft stevigheid en stabiliteit aan het lichaam en houdt de vloeistofhuishouding in evenwicht. Kapha betekent slijm, de droge stof van aarde krijgt met water samenhang. De structuur van ons lichaam, van cel tot skelet, spieren, banden en gewrichten, ze staan onder invloed van Kapha.
Lichamelijke afwijkingen; overgewicht, vette haren en huid, grote slijmafscheiding (longen, spijsverteringskanaal), impotentie en frigiditeit.  
Als Kapha in balans is uit zich dat in kracht, uithoudingsvermogen, een sterk immuunsysteem, geduld en psychische stabiliteit.

Balans
Ieder mens is drager van deze tridosha’s; 3 bio energetische krachten. Een juist evenwicht tussen deze drie functies is belangrijk voor een goede gezondheid. Ieder mens heeft van nature één of soms twee dominante dosha’s, terwijl ze alle drie aanwezig zijn. Wanneer deze in balans zijn, tridhatu, voel je je goed in je vel, zoals wij dat noemen. Wanneer er een onevenwichtigheid is, ga je naar aanleiding van de klachten kijken welke dosha aandacht nodig heeft. De meeste stoornissen ontstaan door een toename van vata. Een lang aanhoudende verstoring leidt op den duur tot ziekte. Een bezoek aan een Ayurvedische arts is aan te raden. Gezondheid kan door verschillende systemen onderhouden worden, eigen verantwoording, zelfobservatie en oorzaak zoeken, inzicht in jezelf krijgen.

De verandering kun je bewerkstelligen door je dieet en levensstijl aan te passen bv; andere voeding, kruidensupplementen, beweging, yoga, massages.  ayurveda en geheugen
Ayurvedische massage