Cranio-Sacraal therapie

Het Cranio-Sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit (dura mater) en het hersenvocht (cerebrospinale vloeistof), dat tussen die twee vloeit. De taaie dura mater beschermt de binnenkant van alles, met inbegrip van de hersenen en het ruggenmerg. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (cranium) en wervelkolom tot onderaan het heiligbeen (sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel.
Het ritme van het hersenvocht wordt gecreëerd door een pompsysteem, diep binnenin de hersenen. Het pulseert in een cycli van ca 10-12 keer per minuut. De botten van de schedel zetten uit, vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd, waarna het sacrum naar onder en vervolgens naar binnen roteert. Dit Cranio-Sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf, die overal op het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed. Het beïnvloedt het hele zenuwstelsel en de vele lichaamsfuncties. We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Daarmee is het Cranio-Sacrale ritme, naast de ademhaling en de hartslag, de derde primaire levensfunctie van het lichaam.